anh nen
Tokyo, 2018-01-26 07:16:44

Dadi là gì ? Dự án ICO tiềm năng về dịch vụ điện toán đám mây trên Blockchain


DADI là một nền tảng điện toán đám mây phân tán toàn cầu, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ web để giúp bạn xây dựng, quy mô và phát triển các sản phẩm số của bạn.

 

dadi-ico-tiem-nang

 

Action Coin bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で